Međunarodni festival solo pjevača

International Competition of Solo Singers

AKTUELNO

2016.

2016.

2015.

2015.

2104.

2014.

2013.

2013.

2012.

2012.

2011.

2011.

2010.

2010.

2009.

2009.

2008.

2008.

Prijatelji Festivala

Ljudi dobre volje koji se brinu o opstanku Festivala

Mirko Buljančević, Realizator i tehnička podrška
Vidosava Vitka Vujinović, PR Festivala