OPERA “ĐANI SKIKIĆ” LICE NOVOG DANAS

S velikim iščekivanjem ove godine upravo je otvaranje festivala na kojem će jedna od numera biti insert iz opere koju je napisao Đakomo Pučini, a koju su adaprirale Milena Ščasni i Slađana Vujović. Muzička direktorka opere “Đani Skikića”je Mirela Ščasni, a rediteljka Slađana Vujović.
– Zanimljivo je da je libreto preveden i adaptiran kao da se dešava u sadašnjem vremenu u Herceg Novom i uključuje jednu predivnu ariju čiji tekst je pjesma posvećana ljepotama Herceg-Novog – najavljuje za Radio Jadran, Slađana Vujović.

“Gianni Schicchi” je komična opera koju je između 1917. – 1918. godine komponovao italijanski kompozitor Giacomo Puccini. Libreto se bavi temom pohlepe jedne porodice okupljene oko odra imućnog poglavara familije. – Priča se prvi put pominje u Danteovoj Božanstvenoj komediji: Gianni Schicchi je ime sitnog prevaranta koji je ‘poslat u pakao’ jer je izmijenio testament čovjeka u kojeg se prerušio da bi zavarao notara. Smatra se da je Dante ovaj motiv preuzeo iz priče anonimnog firentinskog autora iz 14. vijeka, inspirisane istinitim dogadjajem.

Gianni Schicchi je završna jednočinka Puccini-eve trilogije pisane za vezano izvođenje. U praksi se sve tri opere češće izvode pojedinačno, a ‘Gianni Schicchi’ je najpopularnija u operskim metropolama. Ona sadrži i jednu od najpopularnijih arija svih vremena ‘O mio babino caro’ (‘O dragi oče’) koju su izvodile mnoge velike operske dive – priča Slađana Vujović.
Hercegnovska Opera (udruženje operskih umjetnika koje su nedavno osnovale Mirela Šćasni i Slađana Vujović), najavljuje produkciju, ostvarenu u potpunosti lokalnim snagama, adaptiranu u savremenom i lokalnom kontekstu. U njoj je ime glavnog junaka preinačeno u Đani Skikić, radnja se dešava na novskoj rivi, a zanosna i pjevački veoma zahtjevna arija posvećena Firenci počinje riječima: ‘O Herceg Novi, rascvjetani grade’.
Rediteljka i saradnica na adaptaciji libreta Slađana Vujović, je Novljanka sa velikim brojem rediteljskih ostvarenja u Velikoj Britaniji i nekoliko u Crnoj Gori. Pjevači – glumci su svi iz Boke Kotorske: Dr Slobodan Bobo Janjić, Milica Lalošević, Novica Zečević, Miroslav Bobo Milanović, Maja Lukšić, Ivan Zečević, Nikolina Pušara, Prof. Andrej Božanović, Marko Kovačević, Maja Dabović, Milica Zdravković, Matija Janjić, Dragan Đorđević i Dušan Tadić. Repetitorka je Aleksandra Medved, iz Herceg Novog.
– Produkcija je zamišljena kao pristupačna i dinamična, savremena komedija, oslobođena formalnosti i statičnosti koje ponekad karakterišu klasični pristup operi. Cilj je da se publika dobro zabavi uz produkciju vrhunskog kvaliteta – kaže Vujovićka, iako je ovo veoma ambiciozna i zahtjevna produkcija, naročito u vrijeme umanjenih budžeta za projekte u kulturi.
Mirela Šćasni i Slađana Vujović su saglasne u ocjeni da je njihova umjetnička misija u svim vremenima ista, te da se kao stvaraoci ne zadovoljavaju kompromisima inspirisanim novcem. Zato nastavljaju da ostvaruju svoj cilj – da operu kao žanr ukorijene u hercegnovskoj kulturnoj sceni, da je učine pristupačnom svim segmentima publike, ali i da ona postane proizvod prepoznat po kvalitetu u pozorišnim centrima u zemlji i okruženju. Partneri u ovom projektu su im Hercegnovsko Pozorište koje se uključilo kao ko-producent, i hercegnovska Muzička škola koja je ustupila na korišćenje svoje instrumente i koncertnu salu za višemjesečne probe produkcije.

Hercegnovska Opera (udruženje operskih umjetnika koje su nedavno osnovale Mirela Šćasni i Slađana Vujović), najavljuje produkciju, ostvarenu u potpunosti lokalnim snagama, adaptiranu u savremenom i lokalnom kontekstu. U njoj je ime glavnog junaka preinačeno u Đani Skikić, radnja se dešava na novskoj rivi, a zanosna i pjevački veoma zahtjevna arija posvećena Firenci počinje riječima: ‘O Herceg Novi, rascvjetani grade’.
Rediteljka i saradnica na adaptaciji libreta Slađana Vujović, je Novljanka sa velikim brojem rediteljskih ostvarenja u Velikoj Britaniji i nekoliko u Crnoj Gori. Pjevači – glumci su svi iz Boke Kotorske: Dr Slobodan Bobo Janjić, Milica Lalošević, Novica Zečević, Miroslav Bobo Milanović, Maja Lukšić, Ivan Zečević, Nikolina Pušara, Prof. Andrej Božanović, Marko Kovačević, Maja Dabović, Milica Zdravković, Matija Janjić, Dragan Đorđević i Dušan Tadić. Repetitorka je Aleksandra Medved, iz Herceg Novog.

– Produkcija je zamišljena kao pristupačna i dinamična, savremena komedija, oslobođena formalnosti i statičnosti koje ponekad karakterišu klasični pristup operi. Cilj je da se publika dobro zabavi uz produkciju vrhunskog kvaliteta – kaže Vujovićka, iako je ovo veoma ambiciozna i zahtjevna produkcija, naročito u vrijeme umanjenih budžeta za projekte u kulturi.
Mirela Šćasni i Slađana Vujović su saglasne u ocjeni da je njihova umjetnička misija u svim vremenima ista, te da se kao stvaraoci ne zadovoljavaju kompromisima inspirisanim novcem. Zato nastavljaju da ostvaruju svoj cilj – da operu kao žanr ukorijene u hercegnovskoj kulturnoj sceni, da je učine pristupačnom svim segmentima publike, ali i da ona postane proizvod prepoznat po kvalitetu u pozorišnim centrima u zemlji i okruženju. Partneri u ovom projektu su im Hercegnovsko Pozorište koje se uključilo kao ko-producent, i hercegnovska Muzička škola koja je ustupila na korišćenje svoje instrumente i koncertnu salu za višemjesečne probe produkcije.