Regulation and Rules

REGULATION OF INTERNATIONAL COMPETITION "BRUNA ŠPILER"

Article 1:
The competition is open to all interested singers and is conducted publicly according to the given rules.

PRE-CATEGORY
Born in 2009 or younger
IA CATEGORY
Born in 2007 or younger
IB CATEGORY
Born in 2004 or younger
II CATEGORY
Born in 2001 or younger
III CATEGORY
Born in 1997 or younger
IV CATEGORY
Born in 1998 or older
VA CATEGORY
Born in 1990 or younger
VB CATEGORY
Category open to all ages

Article 2:
Competitors are obliged to perform a certain program at the competition:
CATEGORIES PROGRAM
PRE-CATEGORY: A work by an old master, One Art song of free choice
IA CATEGORY: A work by an old master, One Art song of free choice
IB CATEGORY A work by an old master, Two Art song of different stylistic epochs
II CATEGORY Aria (Opera, Oratorio or Opetta) by an old master, Two Art songs of different slylistic epochs.
III CATEGORY Two arias (from Oratorio/Mass/Cantata, Opera, or Operetta of different epochs), Three Art songs, two of which must be of different stylistic epochs
IV CATEGORY Five arias
Stage I: One aria of their own choice. One aria chosen by the jury
Stage II: Two arias chosen by the jury
Note: One aria must have recitative (either Mozart or Handel)
VA CATEGORY Two duets/ensembles
VB CATEGORY One Operatic duet/ensemble. One duet/ensemble of choice

Article 3:
The program is performed by memory and in the original language and tonality.

Article 4:
U toku takmičenja, takmičari imaju pravo na jednu zamenu naslova kompozicije uz pismenu molbu koju dostavljaju elektronskim putem, na email adresu takmičenja, 7 dana prije početka takmičenja.

Article 5:
(1) Oratorio arias that have recitative are performed with recitative.
(2) Opera arias that have recitative are performed with recitative, and in the original tonality.
(3) Opera arias that have cabaletta are performed with cabaletta.

Article 6:
(1) The competition is held once a year.
(2) The competition is of an international character and is open to competitors of all nationalities.

Article 7:
(1) All those who professionally study solo singing within the official state or private educational system, as well as pupils of primary and secondary music schools, and students of music and art faculties in the department of solo singing can apply for the competition.
(2) In addition to them, those who do not have formal opera education, as well as those who are not pupils or students of solo singing, can also apply for the competition.

Article 8:
Stages are eliminatory; in the second stage, a maximum of 8 (eight) competitors per category who score the highest number of points in the previous stage will be accepted, and the placement of finalists will be decided by the points from both stages...

Article 9:
The performance of competitors is in alphabetical order according to the initial letter of the surname, starting with the letter drawn by the organizers.

Član 10.
(1) Izvedeni program učesnika ocjenjuje stručni žiri sastavljen od 5 članova za sve kategorije.
(2) Žiri odlučuje o prelasku takmičara u drugu etapu.
(3) Imena takmičara primljenih u sledeću etapu biće objavljena po završetku prethodne etape. Imena će biti objavljena po redosledu nastupa kandidata. Broj bodova biće objavljen tek po završetku finalne etape.
(4) Odluke žirija su konačne i ne mogu se dovoditi u pitanje, ne mogu se ponovo razmatrati niti se može uložiti žalba.
(5) Članovi žirija ne smiju kontaktirati sa takmičarima koji aktivno učestvuju na takmičenju.
(6) Član žirija ne može ocjeniti kandidata:
a) ako je u srodstvu sa kandidatom ; b) ako je nastavnik ili profesor; c) ako je sa kandidatom radio u toku 12 mjeseci prije održavanja takmičenja.
(2)U slučajevima kada član žirija ne može ocjeniti kandidata, umjesto člana žirija kandidata ocjenjuje Sekretar žirija.
(6) Žiri može odlučiti da ne dodjeli jednu ili više nagrada.
(7) Ocjene žirija su javne i biće publikovane na zvaničnoj Web stranici takmičenja.
(8)Članovi žirija ocjenjuju učesnike i ansamble bodovima od nula (0) do sto (100);
a) predaju individualne bodovne liste sekretaru žirija; b) unose svoje ocjene u propisani obrazac i uredno ga popunjavaju; c) učestvuju u radu žirija u toku cijelog takmičenja;
d) prisustvuju nastupu svih takmičara u okviru kategorije za koju su nadležni; e) prisustvuju sjednicama žirija; f) popunjavaju i potpisuju individualne bodovne liste; g) popunjavaju i potpisuju zbirne bodovne liste; h) preko predsjednika žirija i članova Organizacionog odbora intervenišu u slučajevima uočavanja nepravilnosti u radu i odstupanja od Pravilnika o radu žirija.

Član 11.
(1) Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 90 do 100 osvojiće prvu nagradu i biće mu dodjeljena diploma.
(2) Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 80 do 89 osvojiće drugu nagradu i biće mu dodjeljena diploma.
(3) Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 70 do 79 osvojiće treću nagradu i biće mu dodjeljena diploma.
(4) Svaki takmičar čije izvođenje bude ocjenjeno bodovima od 60 do 69 osvojiće pohvalu i biće mu dodjeljena diploma.

Član 12.
Prvoplasirani takmičar u pretkategoriji, I i II kategoriji, ako bude ocjenjen bodovima za prvu nagradu, dobija knjigu. Prvoplasirani takmičar u III i IV kategoriji, ako bude ocjenjen bodovima za prvu nagradu, pored knjige dobiće i novčanu nagradu.

Član 13.
(1) Prijave za takmičenje podnose se do 25. aprila 2023. godine elektronskim putem na oficijalnoj Web stranici takmičenja, a kotizacija iznosi 50€ (IV kategorija = 70€).
(2) Ukoliko takmičar nema svog korepetitora biće mu obezbjeđen oficijalni korepetitor.
(3) Naknada za jednu probu i nastup sa oficijelnim korepetitorom je 50€.
(4) Prijave, dokumenta, fotografiju poslati putem elektronske prijave na sajtu.

  • Takmičari sami snose troškove puta i boravka u Bijeloj (Crna Gora), a organizator se obavezuje da blagovremeno ponudi najpovoljnije uslove smještaja.
en_GB
Scroll to Top