Međunarodni festival solo pjevača

International Competition of Solo Singers

REZULTATI

REZULTATI TREĆEG MEĐUNARODNOG FESTIVALA SOLO PJEVAČA

“BRUNA ŠPILER”

red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Panzovski Ivan 95,00 I nagrada
2 Pušara Nikolina 91,00 I nagrada
3 Mraović  Aleksandra 87,00 II nagrada
4 Marović Leila 85,00 II nagrada
5 Perović  Savo 85,00 II nagrada
6 Petkovski Marjan 83,33 II nagrada
7 Kovačević Marko 81,33 II nagrada
8 Stešević Stefan 78,00 III nagrada
red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Jovičević Anđela 95,00 I nagrada
2 Đerić Anđela 94,33 I nagrada
3 Vrećo Vanja 94,00 I nagrada
4 Đoković  Stefan 92,00 I nagrada
5 Kostić Iva 90,33 I nagrada
6 Simonovski Martin 90,00 I nagrada
7 Brajović Andrijana 86,00 II nagrada
8 Dragović Hristina 85,00 II nagrada
9 Toševska Zlata 84,33 II nagrada
10 Lazarević Lazar 84,00 II nagrada
11 Ajdarpašić Varisa 83,00 II nagrada
12 Samardžić Dunja 80,00 II nagrada
13 Janićijević Aleksandar 78,33 III nagrada
14 Slavkovska Emilija 70,00 III nagrada
red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Jagodić David 86,00 II nagrada
red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Miletić Lazar 100,00 spec. nagrada
2 Vesel Aljaž 99,33 I nagrada
3 Tomašević Stevan 93,00 I nagrada
4 Hanas Hana 93,00 I nagrada
5 Filipović Josipa 87,00 II nagrada
6 Božinoska Teodora 84,00 II nagrada
7 Grahić Cvetalina 83,00 II nagrada
red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Meić Matija 100,00 spec. nagrada
2 Stojčev Milica 98,00 I nagrada
3 Brezičanin Miljana 98,00 I nagrada
4  Jurić- Pešić Bože 98,00 I nagrada
5 Slokar Aljaž 97,00 I nagrada
6 Šovran Marijana 96,00 I nagrada
7 Jošić Jelena 95,67 I nagrada
8 Urška Kastelic 95,00 I nagrada
9 Mustur Jovana 90,00 I nagrada
10 Hršum Dejana 90,00 I nagrada
11 Čavka Petra 85,33 II nagrada
12 Jarak Monija 78,00 III nagrada
red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Pajić Siniša 94,00 I nagrada
2 Josić Ivana 92,67 I nagrada
3 Čamur Jelena 90,00 I nagrada
4 Danić  Vlado 90,00 I nagrada
5 Čarman Tine 89,33 II nagrada
6 Tomić Marko 75,00 III nagrada
red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Mitrovska Sandra 100,00 spec. nagrada
2 Lukšić Maja 100,00 spec. nagrada
3 Marić – Gigliani Arijana 99,00 I nagrada
4 Simanić Ana 95,00 I nagrada
5 Radosavljević Marijana 94,00 I nagrada
6 Nikolić Tijana 94,00 I nagrada
7 Jojić Ksenija 90,67 I nagrada

NEMA KANDIDATA

red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Brezičanin Miljana,
Simanić  Ana i Marković  Dunja
97,00 I nagrada
2  Trio MAJOPA 95,00 I nagrada
red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Pajić Siniša i Šovran Marijana 92,00 I nagrada
Miletić Lazarbariton
100 bodova -specijalna nagrada
klasa: Ljubica Zivković
klavirski saradnik: Tea Dervišbegović
Muzička škola “Stanković” – Beograd-Srbija
Meić Matijabariton
100 bodova -specijalna nagrada
klasa: Viktorija Badrov
klavirski saradnik: Danijela Petrić
Glazbena škola Blagoje Bersa – Zagreb – Hrvatska
Lukšić Majasopran
100 bodova -specijalna nagrada
klasa: Gordana Jevtović – Minov
klavirski saradnik: Aleksej Molčanov
Muzička akademija Beograd – Srbija
Mitrovska Sandraspirito sopran
100 bodova -specijalna nagrada
klasa: Stojan Stojanov Gančev
klavirski saradnik: Arsen Čarkič
Jurić- Pešić Božebaritone
98 bodova – nagrada Radmile Smiljanić za
najtalentovanijeg mladog baritona
klasa: Sanja Erceg-Vrekalo
klavirski saradnik: Ivana Oreb
Glazbena škola “Josip Hatze” – Split – Hrvatska
REZULTATI

ŽIRI FESTIVALA

  1. Darinka MATIĆ-MAROVIĆ
  2. Milica ZEČEVIĆ-BULJUBAŠIĆ
  3. Stojan STOJANOV-GANČEV

sekretar žirija
Anita ZLOKOVIĆ

Prijatelji Festivala

Ljudi dobre volje koji se brinu o opstanku Festivala

Mirko Buljančević, Realizator i tehnička podrška
Vidosava Vitka Vujinović, PR Festivala