2008 rezultati

Međunarodni festival solo pjevača

International Competition of Solo Singers

REZULTATI PRVOG MEĐUNARODNOG FESTIVALA SOLO PJEVAČA

“BRUNA ŠPILER”

pret.kat. A

red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Stojadinović Nataša 97,00 I nagrada
2 Stevanović Isidora 95,60 I nagrada
3 Čadež David 95,20 I nagrada
4 Miletić Lazar 88,60 II nagrada
5 Milošević Nevena 86,60 II nagrada
6 Šabec Monika 86,20 II nagrada
7 Juteršek Luka 84,60 II nagrada
8 Grabar Barbara 76,60 III nagrada
9 Bolta Olivera 76,60 III nagrada
10 Šabec Sara 72,00 III nagrada

pret.kat. B

red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Andrić Maja 100,00  spec. nagrada
2 Šarić Sonja 99,00 I nagrada
3 Kostić Iva 97,20 I nagrada
4 Hadžić Stefan 97,20 I nagrada
5 Minić Emilija 96,40 I nagrada
6 Tičević Olivera 88,80 II nagrada
7 Milenković Ksenija 87,60 II nagrada
8 Janićijević Aleksandar 87,20 II nagrada
9 Mladenov Milan 83,80 II nagrada
10 Vrećo Vanja 76,00 III nagrada

I A kat.

red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Čakš Blanka 87,20 II nagrada

I B kat.

red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Nemešević Nikola 100,00 spec. nagrada
2 Koprivica Vidak 100,00 spec. nagrada
3 Šovran Marijana 99,00 I nagrada
4 Josić Jelena 93,80 I nagrada
5 Dajić Ivan 92,20 I nagrada
6 Basta Nikola 88,50 II nagrada
7 Čamur Jelena 88,40 II nagrada
8 Pavlović Stefan 78,60 III nagrada
9 Ćulibrk Vanja 75,40 III nagrada
10 Stupavski Adam – Vladislav 68,60 pohvala
11 Filipović Goran 68,60 pohvala

II kat.

red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Počkaj Jure 100,00 spec. nagrada
2 Pajić Siniša 100,00 spec. nagrada
3 Lalošević Milica 94,25 I nagrada
4 Heveši Tibor 88,20 II nagrada
5 Ljubojević Branimir 75,00 III nagrada
6 Ristić Marija 72,80 III nagrada

III kat.

red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Kiš Pamela 100,00 spec. nagrada
2 Janjić Jelena 100,00 spec. nagrada
3 Radosav Višnja 98,20 I nagrada
4 Floršic Dijana 95,00 I nagrada
5 Kregar Špela 73,00 III nagrada

IV A kat.

red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Marković Jelena 100,00 spec. nagrada
2 Thaqi Adelina 100,00 spec. nagrada

IV B kat.

NEMA PRIJAVLJENIH KANDIDATA

V A kat.

NEMA PRIJAVLJENIH KANDIDATA

V B kat.

red.br. ime i prezime bodovi nagrada
1 Aleksić -Šajrer Ana – Dajić Ivan 98,60 I nagrada

„Nagrađeni takmičari“

Andrić Maja
NAGRAĐENA U PRETKATEGORIJI grupa B
100 bodova -specijalna nagrada
klasa: Milica Stojadinović
klavirski saradnik: Božidar Crnjanski
MŠ “Isidor Bajić” Novi Sad
Nemešević Nikolabas
NAGRAĐEN U I KATEGORIJI
100 bodova -specijalna nagrada
klasa: Radmila Smiljanić
klavirski saradnik: Ljubica Grujić
ALU – Beograd
Koprivica Vidaktenor
NAGRAĐEN U I KATEGORIJI
100 bodova -specijalna nagrada
klasa: Milica Stojadinović
klavirski saradnik: Božidar Crnjanski
MŠ “Isidor Bajić” Novi Sad
Počkaj Jurebariton
NAGRAĐEN U II KATEGORIJI
100 bodova -specijalna nagrada
klasa: Alenka Dernač- Bunta Akademija za glasbo – Ljubljana
Janjić Jelenasopran
NAGRAĐENA U III KATEGORIJI
100 bodova -specijalna nagrada
klasa: Milica Stojadinović
klavirski saradnik: Božidar Crnjanski
AU – Novi Sad
Kiš Pamelasopran
NAGRAĐENA U III KATEGORIJI
100 bodova -specijalna nagrada
klasa: Milica Stojadinović
klavirski saradnik: Božidar Crnjanski
AU – Novi Sad
Pajić Siniša – bas-bariton
NAGRAĐEN U II KATEGORIJI
100 bodova -specijalna nagrada
klasa: Radmila Smiljanić
klavirski saradnik: Arsen Čarkić
AU “Slobomir” – Univerzitet Bijeljina
Thaqi Adelinasopran

PRVA NAGRADA U IV KATEGORIJI

100 bodova -specijalna nagrada

klasa: Marija Muratovska
Marković Jelenasopran

PRVA NAGRADA U IV KATEGORIJI

100 bodova -specijalna nagrada

klasa: Radmila Smiljanić
klavirski saradnik: Ljubica Grujić

ŽIRI FESTIVALA

  1. Radmila SMILJANIĆ
  2. Alenka DERNAČ-BUNTA
  3. Marija MURATOVSKA-NAUMOVSKA
  4. Milica STOJADINOVIĆ
  5. Zovko FERDINAND

sekretar žirija
Kristina PEJOVIĆ

sr_RS
Scroll to Top