Darinka Matić-Marović

Supervizor Festivala “BRUNA ŠPILER”- dirigent – Profesor Emeritus
Supervisor Festival “BRUNA ŠPILER” – Conductor and professor Emeritus

Bilo je zadovoljstvo sarađivati svih ovih godina!

Poslednji pozdrav od Vaših Mirele i Mirka !