Spisak takmičara od početnog slova „P“ / The list of competitors from the initial letter „P“

[tabs_button]
[tab title=“Pretkategorija  a“]

  kandidat – name
1 Petrović Hristina
2 Sarić Željana
3 Vučinović Antonia
4 Bahović Amina
5 Bigović Katarina
6 Coković Sanela
7 Dabović Lana-Asija
8 Dokler Matic
9 Gerina Arnela
10 Kavedžić Leonarda
11 Kladarić Vlatka
12 Kolar Marija

[/tab]

[tab title=“Pretkategorija b“]

  kandidat – name
1 Popović Goran
2 Radonjić Anja
3 Raičević Slađana
4 Rističević Milica
5 Subašić Irina
6 Topčibašić Ena
7 Ateljević Teodora
8 Dora Masle
9 Jakšić Vladimir
10 Kalezić Ajna
11 Lazarenko Daria
12 Muhić Neira
13 Nikolić Isidora

[/tab]

[tab title=“I“]

  kandidat – name
1 Petrović Irina
2 Rašević Tamara
3 Rašković Elena
4 Stevović Ksenija
5 Vučić Filip
6 Bantan Miha
7 Božić Slavica
8 Bredikhina Anna
9 Gerendaj Jelena
10 Janković Silvan
11 Mihić Đurđa
12 Nikolić Jelena

[/tab]

[tab title=“II“]

  kandidat – name
1 Petrić Kristina
2 Ramujkić Hana
3 Rastko Arsenov
4 Ristić Ivana
5 Sara Reštaš
6 Stojilović Jelena
7 Anić Jovana
8 Arsovski Todor
9 Berus Ana
10 Damnjanović Helena
11 Jovović Nataša
12 Jozić Luka
13 Marković Iva Glorija
14 Marković Milica
15 Mihailović Katarina
16 Mijatović Anja
17 Nikolić Nemanja

[/tab]

[tab title=“III“]

  kandidat – name
1 Prodan Mladen
2 Dabović Maja
3 Gardinovački Jovana
4 Janković Anđela
5 Krasić Milica
6 Mikić Nikola
7 Naraks Tilen
8 Nikoletić Andrija

 

[/tab]

[tab title=“IV a“]

  kandidat – name
1 Panovska Bojana
2 Dimitrijević Marija
3 Milinčić Ivana

[/tab]

[tab title=“V a“]

  kandidat – name
1 Trio „Eho“
2 Kladarić Vlatka, Gerendaj Jelena, Hegeduš Kristina, klavir
3 Trio „Misterioso“
4 Masle Dora, Gerendaj Jelena, Kolar Marija, Hegeduš Kristina, klavir
5 Trio „Efecto“
6  Mihailović Katarina, Milovanović Darko , Burgić Valentina

[/tab]

[tab title=“V b“]

  kandidat – name
1 Dabović Maja, Prodan Mladen
2 Ostojić Marko, Nikolić Nemanja

[/tab]
[/tab] [/tabs_button]

*Napomena: Molimo učesnike da nam dostave svoje fotografije za katalog takmičara!

Članovi žirija/The Jury

  1. Miroslav Homen, Hrvatska
  2. Olivera Miljaković, Österreich
  3. Ljubica Živković, Srbija
  4. Tatjana Vasle, Slovenija

Dajana Šćasni, sekretar žirija