Posle puno odlaganja i nadanja da ćemo uspeti da dobijemo podršku grada i pripremimo sve za naš lepi jubilej- X Festival, sa ogromnom tugom i žaljenjem moramo da objavimo da ove godine nećemo odrzati naš i vaš Festival.
U narednom periodu imamo nameru da objavimo bilten sa osvrtom na predhodne Festivale i da upoznamo širu javnost kako je on svojom dobrom organizacijom i lokacijom uticao na razvoj solo pevanja i kulture na ovaj grad i širi region kao i osvrt na to kakav je uticaj izvršio na same takmičare i njihov razvojni i umetnički put.
Ovom prilikom bi zamolili sve ušesnike,njihove profesore, korepetitore kao i članove žirija da napišu kratki utisak iz svog ugla na festival i da daju svoj doprinos našoj težnji da ne ugasimo festival u potpunosti, već da otvorimo mogućnost da ga sledeće godine obnovimo i ojačamo.
Uprava FESTIVALA
http://brunaspiler.com
Email: uprava@brunaspiler.com